Iran, Història de l'art
Iran. Història de l'art
Títol original: ایران. تاریخ هنر
Autor: Ayatollahi H.
Prefaci:
Llengua original: persa
Traductor: A. Cancian, C. Bianciardi, K. Zakeri
Editorial: Ginevra Bentivoglio EditoriA
Any de publicació: 2011
Nombre de pàgines: 344
ISBN:

resum
L’art iranià, que ha influït en les arts de tot el món des de segles enrere, és un art d’excepcional mida i valor, com demostra l’orgull amb el qual els museus de tot el món exhibeixen els artefactes que li pertanyen. En el present treball, la narrativa històrica d’aquest art sublim es subdivideix en tres èpoques: la primera es refereix a l’art pre-islàmic i s’aborda amb temes com l’arquitectura, el baix relleu, l’escultura, els teixits, les catifes i la música. El segon període es refereix al desenvolupament de l'art a partir de l'afirmació de l'Islam a l'Iran i fins al començament de la Revolució Islàmica, amb l'anàlisi de testimonis artístics que es van produir en aquest període. A la tercera part, el tema de la discussió és, en canvi, l'art de la República Islàmica, amb la il·lustració també aquí de disciplines com l'arquitectura, l'urbanisme, l'escultura, les arts tradicionals, el cinema i les nombroses expressions artístiques relacionades amb els teixits. .

quota