Art i cultura d'Iran
Art i cultura de l'Iran: la civilització de l'Iran a través de ceràmiques, cal·ligrafies, miniatures i imatges del present i del passat
Títol original: کاتولوگ نمایشگاه ایران هنر و فرهنگ
Autor:
Prefaci:
Llengua original:
traductor:
Editorial:
Any de publicació: 2015
Nombre de pàgines: 196
ISBN: 88-99231-03-6

resum
La història antiga de la cultura i la civilització perses és coneguda per tots, i el seu art sublim, amb els seus símbols i els seus continguts espirituals, és el portador d'un missatge ple de sentiments divins. És testimoni de la bellesa cultural del poble iranià i destaca, des de diferents perspectives, la riquesa i la profunditat d'aquests sentiments amb diverses formes i facetes. La riquesa, la bellesa i la varietat de les formes de la cultura iraniana testimonien la seva eternitat gràcies a l'espiritualitat que sempre l'ha acompanyat. Les petjades d’aquesta diversitat i riquesa estan presents en tots els aspectes de la cultura i la civilització iraniana, i més tard es van estendre a les relacions entre el govern i la gent, i entre aquests i altres pobles i governs: un bon exemple és el relacions històriques entre l'Iran i Itàlia, que sempre han tingut una base cultural. Amb el pas del temps, els intercanvis culturals i artístics han reforçat aquestes relacions i les han ampliat a altres àrees. Les arrels d’aquestes relacions són prou fortes com per no influir en les tensions polítiques tant a nivell regional com internacional

quota