artesanies

PERSIAN CRAFTS

No és fàcil fer una clara divisió entre les diverses formes artístiques del país i el que, en canvi, es pot considerar com a artesania persa real. De fet, l'art i l'artesania perses se superposen majoritàriament i no hi ha cap barrera tappeti, kílimels bronzes i la ceràmica no es poden considerar formes purament artístiques. Les catifes mereixen una menció especial, a la qual de fet es va preferir dedicar un gran paràgraf exclusiu, atès que representen un dels atractius artístics i fins i tot més turístics del país, a més de tenir una història molt rica.

artesania

Vídeo

sense categoria