تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) Felicetta Ferraro توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و بانا ب ب ببار Continua llegint

Seguir llegint ...
La nova roba del pardal
La nova roba del pardal
Títol original: لباس عید گنجشك
Autor: Mustafa Rahman-Doust
Prefaci:
Llengua original: persa
Traductor: Bianca Maria Filippini
Editorial: Il Cerchio
Any de publicació: 2018
Nombre de pàgines: 24
ISBN: 9788884745071
resum
Un antic conte de fades persa moralizante Continua llegint
Seguir llegint ...
La civilització d'Iran
La civilització d'Iran
Títol original: تمدن ایران. شته ، حال و آینده
Autor: diversos
Prefaci: Akbar Ghowli / Adriano V. Rossi
Llengua original: anglès
traductor:
Editor: ISMEO / MNAOR / Ist. cultural de l’amb. de l’IR d'Iran
Any de publicació: 2018
Nombre de pàgines: 414
ISBN: 9788866871354
resum
resum

Seguir llegint ...
Viatja a la direcció 270 °
Viatja a la direcció 270 °
Títol original: سفر به گرای 270 درجه
Autor: Ahmad Dehqān
Prefaci: Simone Cristoforetti
Llengua original: persa
Traductor: Michele Marelli
Editorial: Mimesis / Jouvence
Any de publicació: 2018
Nombre de pàgines: 276
ISBN: ISBN
resum
Iran. En un Continua llegint
Seguir llegint ...
Ummu'l-Kitab
Ummu'l-Kitab
Títol original: ام الکتاب
Autor: Ananimo
Prefaci: Farhad Daftary
Llengua original: persa
Traductor: P. Filippani-Ronconi (editat per)
Editorial: IRFAN EDIZIONI
Any de publicació: 2016
Nombre de pàgines: 374
ISBN: 8897278434

resum
Primer es proposa el present estudi Continua llegint

Seguir llegint ...
Quatrains esotèriques
Quatranes esotèriques - Ediz. bilingüe
Títol original: رباعیات رازورزانه ، گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابولخیر
Autor: Abu Said Shaykh Abul-Khayr
Prefaci: Akbar Gholi
Llengua original: persa
Traductor: E. Borghei
Editorial: Irfan Edizioni
Any de publicació: 2016
Nombre de pàgines: 80 Continua llegint
Seguir llegint ...
Homay i Homayun
Homay i Homayun, una novel·la d’amor i aventura a la Pèrsia medieval
Títol original: همای همایون
Autor: Khwaju Kermani
Prefaci: Johann Christoph Bürgel
Llengua original: persa
Traductor: Nahid Norozi
Editorial: Mimesis
Any de publicació: 2017
Nombre de pàgines: 398
ISBN: 8857537358ISBN-13 Continua llegint
Seguir llegint ...
L'home i el seu destí
L'home i el seu destí
Títol original: انسان و سرنوشت
Autor: Motahhari Morteza
Prefaci: Akbar Gholi
Llengua original: persa
Traductor: Annarita Guarnieri
Editorial: Il Cerchio
Any de publicació: 2017
Nombre de pàgines: 96
ISBN: 9788884744999

resum
Aquest treball exposa el concepte Continua llegint

Seguir llegint ...
Gnosi i sufisme
Gnosi i sufisme
Títol original: عرفان و تصوف
Autor: Mutahhari M
Prefaci:
Llengua original:
Traductor: per AHPalazzi
Editorial: Atanor Ed
Any de publicació: 1992
Nombre de pàgines: 197
ISBN: 8871690516
resum

...


Seguir llegint ...
L'humor i la fe
L'humor i la fe
Títol original: انسان و ایمان
Autor: Mutahhari M
Prefaci:
Llengua original:
Traductor: C. Gasparini
Editorial: Mancosu
Any de publicació: 1995
Nombre de pàgines:
ISBN:
resum
...

Seguir llegint ...
La visió unitària del món
La visió unitària del món
Títol original: جهانبینی توحیدی
Autor: Mutahhari M
Prefaci:
Llengua original: persa
Traductor: B. Shafi i M. Cinquepalmi
Editorial: Semar
Any de publicació: 1998
Nombre de pàgines: 98
ISBN: 8877780711

resum
Una mostra clara d'aquells Continua llegint

Seguir llegint ...
La Constitució de la República Islàmica de l'Iran
La Constitució de la República Islàmica de l'Iran
Títol original: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
Autor:
Prefaci:
Llengua original: persa
traductor:
Editorial: Ist. Cult. De la Rep.Isl. dell, Iran-Roma
Any de publicació:
Nombre de pàgines:
ISBN:

resum
La Constitució de la República Islàmica Continua llegint

Seguir llegint ...