Exegesi de la sura Ja Sin
Exegesi de la sura Ja Sin
Títol original:
Autor:
Prefaci:
Llengua original:
Traductor: DI PALMA DAMIANO A.
Editorial: Irfan Edizioni
Any de publicació: 2011
Nombre de pàgines: 64
ISBN: 978-88-97278-01-6
resum
L'Alcorà no és un llibre de prosa o poesia, o de la història, la teologia, la llei o l'ètica, sinó una fascinant fusió de cada un d'aquests materials. És un dels textos més importants i sagrats discutits al món; font d'aprenentatge, consol i inspiració a més de mil milions de musulmans, així com el tema de la recerca i l'estudi de molts investigadors i intel·lectuals.
Alhora, l'exegesi alcorànica és una de les ciències més antigues dins el món islàmic.
Estudiosos i comentaristes de tot el temps dedicat anys sencers a la recerca d'una metodologia adequada d'interpretació amb la finalitat de revelar el significat més profund d'aquesta Escriptura.
Aquesta breu obra és un comentari sobre la Sura Ja Sense, el trentè sisè capítol de l'Alcorà, i pretén ser motiu de reflexió per a aquells que no tenen una gran familiaritat amb les ciències alcoràniques i, per curiositat o interès personal, que vol desenvolupar certs assumptes que els concerneixen

quota