La Constitució de la República Islàmica de l'Iran

Aprovat a la 1980 - Revisat a la 1989

SEGONA PART - Llengua, escriptura, calendari, bandera

Article 15

L'idioma oficial i l'escriptura de la gent d'Iran és el Farsi10. La correspondència estat, documents i textos oficials i llibres de text ha de ser escrit en aquest idioma: però, es permet l'ús de les llengües locals o tribals al costat del Farsi, a la premsa i altres mitjans de comunicació, i es permet l'ensenyament de les respectives literatures a les escoles.

Article 16

Atès que l'àrab és la llengua de l'Alcorà, els ensenyaments de la ciència i islàmics, i des de la literatura persa és influenciada a fons per que el llenguatge, el seu ensenyament s'ha de donar en totes les classes i en tots els camps d'estudi a la fi de escola primària fins al final de l'escola mitjana.

Article 17

Els anys del calendari oficial del país es calculen a partir de l'emigració del Profeta de l'Islam de Mecca11. Tant el calendari solar com el calendari lunar es permeten a 12, però les oficines estatals utilitzaran el calendari solar. El dia festiu oficial de la setmana és divendres.

Article 18

La bandera oficial d'Iran és verda, blanca i vermella amb l'emblema de la República Islàmica i la inscripció "Allah'u Akbar" 13.


quota
sense categoria