L'home i el seu destí
L'home i el seu destí
Títol original: انسان و سرنوشت
Autor: Motahhari Morteza
Prefaci: Akbar Gholi
Llengua original: persa
Traductor: Annarita Guarnieri
Editorial: Il Cerchio
Any de publicació: 2017
Nombre de pàgines: 96
ISBN: 9788884744999

resum
Aquesta obra exposa la concepció islàmica del concepte de destinació i destí. El màrtir Ayatollah Motahhari examina críticament les doctrines històriques de la predestinació i el lliure albir produïdes per diverses escoles de pensament de l'Islam, incloses les mutazilites i les escoles asharites. Basat en els versos de l'Alcorà i en els ensenyaments d'Ahlul Bayt, el màrtir Motahhari determina la posició veritable i exacta del lliure albir i la predestinació segons la forma islàmica de veure ...

quota