La contemplació del misteri
Contemplació del misteri - Cinc discursos sobre la mística de Hafiz
Títol original: تماشاگه راز
Autor: Muttahari M
Prefaci: HR Baharlo
Llengua original:
Traductor: S. Pellò
Editorial: I Versanti
Any de publicació: 2000
Nombre de pàgines: 115
ISBN:

resum
...

quota