MEMÒRIA I OBJECTE
MEMÒRIA I OBJECTE
Títol original:
Autor:
Prefaci:
Llengua original:
traductor:
Editorial:
Any de publicació: 2017
Nombre de pàgines: 48
ISBN:

resum
Catorze artistes italians i iranians, junts en l'extraordinari convent que domina el Faraglioni, presenten les seves obres amb motiu de la quarta edició del Visioni Contemporanee a Certos

quota