Notícies editorials; Història de la gnosi islàmica i el sufisme a l'Iran

Història de la gnosi islàmica i el sufisme a l'Iran per Parvaneh Orujnia.

La cultura i la literatura perses estan intrínsecament lligades a la gnosi i al sufisme (irfan e tasawwuf), en major mesura que qualsevol altra tradició, que se centren sobretot en la dimensió esotèrica i interior de l'Islam i en la relació entre l'home i Déu Es configuren com a corrents de pensament i pràctica mística, a través dels quals els musulmans aspiren al coneixement directe de Veritat, Amor i Proximitat divins.

L'Iran ha representat històricament un centre d'espiritualitat, amb importants corrents i moviments basats en l'estudi i la pràctica de la gnosi i el sufisme. Les tendències místiques i esotèriques sempre han impregnat les religions iranianes, en les quals el pelegrí espiritual es distingeix per característiques i qualitats com el despreniment dels béns mundans i els vincles amb el món, la llibertat interior, l'altruisme i la humanitat.

autor

L'autor del llibre és la doctora Parvaneh Orujnia, doctora en misticisme islàmic per la Universitat de Teheran i autora de nombroses publicacions científiques.

Traducció de Giuseppe Aiello

Edició: Edicions Irfan

80 pàgines.

 

quota