Carta a Malik al-Ashtar
Carta a Malik al-Ashtar: el govern des del punt de vista islàmic
Títol original:
Autor: Ibn Abi Talib Ali
Prefaci:
Llengua original:
traductor:
Editorial: Irfan Edizioni
Any de publicació: 2012
Nombre de pàgines: 56
ISBN: 978-88-97278-11-5
resum
El tema de la justícia sempre ha estat un aspecte fonamental de l'islam.
Aquest preciós document històric, que tracta dels drets i deures del governant, els déus
Es poden anomenar diversos funcionaris estatals i les classes socials més importants
concentrar-se en els principis d’administració i justícia dictats per l’Islam. una idea
el principal està a la base de tota la carta: el govern pertany a Déu, al governant i al governant
governats són les dues criatures de Déu i els seus drets i deures respectius estan establerts per
Déu. En resum, aquesta carta és un codi per aplicar la llei divina i establir una
govern en el qual la justícia i la misericòrdia es donen als éssers humans sense perjudici d’un
classe, religió o color de la pell, i en què no hi ha espai per al nepotisme, el favoritisme,
Provincialismes o sectarisme religiós.

quota