Tractat de drets
Tractat de drets - Risalat al-huquq
Títol original: (رساله حقوق امام سجاد (ع
Autor: al-Abidin Zayn
Prefaci: el William C. Chittick
Llengua original:
Traductor: F. Donati
Editorial: Irfan Editori
Any de publicació: 2010
Nombre de pàgines: 64
ISBN: 8890296690

resum
Encara que en el context actual la millor traducció del terme "haqq" és recta, té diversos significats estretament relacionats per tenir en compte, com ara la idoneïtat, la justícia, la veritat, la realitat, la correcció, la necessitat, el deure, l'obligació, el deure i l'obediència. Una mirada al Tractat dels drets mostrarà ràpidament que els drets de la paraula es podrien traduir millor com a deures, obligacions o responsabilitats, ja que el tractat no afecta directament els drets de l'individu, sinó els drets d'altres persones que l'individu ha de respectar. No obstant això, crec que és important mantenir el terme drets, encara que només es posin de relleu que, considerant els drets humans principalment en termes de responsabilitat, l'islam divergeix profundament de la majoria de les concepcions típiques de l'occident modern i compta amb profundes afinitats amb altres tradicions religioses. de l’Est i de l’Occident.

quota