Tepe Siyalk

Tepe Siyalk

El 4500 a. C. a uns tres km al sud-oest de Kashan, al lloc anomenat Tepe Siyalk, vivien algunes tribus per a les quals la pedra i els ossos eren les eines de treball. A partir dels estudis realitzats, el 4200 aC, sense que el seu sistema de vida canviés, la forma, el tipus, el disseny i el color de la ceràmica van canviar completament. Sembla que els habitants originaris d’aquesta zona van ser derrotats per tribus arribades, la ceràmica dels quals tenia com a característiques distintives el color vermell amb dissenys negres (es van descobrir exemples de la influència de l’art d’aquestes tribus (3800-4000 aC) a Cheshm- i Ali a prop de Rey, a Esma'ilabad i als turons de la plana del Shahriar).
Les troballes més importants de Tepe Siyalk són una sèrie de pastilles d’argila elamite. Pel que sembla, 5500 anys enrere aquestes tribus a causa de contactes amb la civilització de Susa, van aprendre l'escriptura i van recordar a Siyalk moltes tauletes de fang amb el tipus més antic d’aquesta ortografia.
La civilització de Tepe Siyalk va ser substituïda 3500 fa anys per la qual cosa van ser trobats en els diferents nivells d'excavació les arrianes, com ara la ceràmica, amb representacions de cavalls o el sol, i armes de ferro, espases i llances.
En l’espai entre els dos turons del jaciment s’han descobert dues antigues necròpolis que s’han nomenat "necròpolis A" i "necròpolis B". A la "necròpolis A" es van trobar obres de les tribus del segon mil·lenni aC i en les obres de la "necròpolis B" de finals del segon mil·lenni i principis del primer mil·lenni aC Les obres descobertes a la "necròpolis B", que pertanyen als immigrants van arribar més. recentment a Tepe Siyalk, són molt semblants a les que es troben al subsòl de Tepe-ye Giyan (Nihavand) i Khorvin (Savojbolagh).

quota
sense categoria