Un pont entre Orient i Occident
Un pont entre est i oest - Exposició presentada per Mohsen Vasiri
Títol original:
Autor: Ist Cult. de l'Ambaixada de la República Islàmica de l'Iran
Prefaci:
Llengua original:
traductor:
Editorial:
Any de publicació: 2008
Nombre de pàgines: 63
ISBN:

resum

...


quota