La posada en escena d’un Saghakhane

La creació de tekyeh dedicada a cerimònies funeràries a cases particulars de la ciutat de Borujerd i a les zones que l’envolten s’anomena saghâkhâne (tabernacles). Per fer-ho, una o alguna habitació d’una casa es cobreix amb teles negres i es col·loca un púlpit de fusta amb unes petites làmpades al millor lloc de l’habitació. Les parets del tabernacle estan decorades amb retrats dels grans màrtirs xiïtes i també amb poemes èpics en honor de l’imam Hossein. Normalment, aquests tabernacles estan presents des del primer fins al desè dia del Moharram. Les cases que l’enclouen a cada carreró es distingeixen pel fet de tenir una bandera negra o verda a l’entrada i també per les làmpades decoratives. En aquests llocs es reciten lamentacions funeràries i l’amfitrió ofereix als hostes diversos tipus de fruites, dolços i begudes fredes i calentes. Actualment, fins i tot en altres ciutats, s’instal·len tabernacles provisionals a les voreres on s’ofereix menjar amb finalitats benèfiques als transeünts.

 

quota
sense categoria