La Constitució de la República Islàmica de l'Iran

Aprovat el 1980 - Revisat el 1989

La Constitució de la República Islàmica de l'Iran, que és una expressió dels fonaments culturals, socials, polítics i econòmics de la societat iraniana, es basa en els principis i normes de l'Islam, d'acord amb les aspiracions autèntiques de la comunitat islàmica. Aquesta aspiració fonamental es manifestava en la naturalesa de la gran revolució islàmica d'Iran i en el curs de les lluites de les persones musulmanes que, des del principi fins a la victòria, ho expressaven en les consignes explícites i fermes de tots els grups socials. Ara, a l'alba d'aquesta gran victòria, el nostre poble busca un complet compliment amb tota la seva força.
El present treball és la traducció a l'italià de la constitució de la República Islàmica de l'Iran, precedida d'algunes observacions introductòries, vigents al país després de l'aprovació popular després d'un referèndum celebrat el mes de novembre 15 1979