La Constitució de la República Islàmica de l'Iran

Aprovat a la 1980 - Revisat a la 1989

PART CINQUÈ - Sobirania nacional i poders derivats

Article 56

La sobirania absoluta sobre el món i la humanitat pertanyen a Déu, que volien que la humanitat fos sobirana per la seva destinació social. Ningú no pot privar a cap persona d'aquest dret, que és de derivació divina, ni esclavitzar aquest dret als interessos personals o grupals. Les persones exerciran aquest dret d'acord amb les regles següents.

Article 57

L'estat sobirà, a la República Islàmica, es fa dels òrgans Legislatiu, Executiu i Judicial, exercit sota la supervisió de la Comunitat Mutlaq Amr15 wilayat i imamato (Ummah), d'acord amb les següents disposicions. Els tres poders que figuren són independents l'un de l'altre. Assemblea Legislativa Article potència 58Il és una prerrogativa de l'Islam, que es compon de representants elegits pel poble. La legislació aprovada per l'Assemblea es transmeten, d'acord amb un procediment que s'especifica en els articles següents, l'executiu i judicial perquè es posi en pràctica.

Article 59

En matèries de particular importància, pel que fa al futur del país, o per temes de especial importància econòmica, el poder legislatiu es pot exercir a través de l'institut del referèndum, amb l'atractiu directe a la votació popular. La sol·licitud de recurs al referèndum ha de ser aprovada per dos terços de tots els representants de l'Assemblea.

Article 60

El poder executiu és exercit pel president de la República i pels ministres del govern, excepte en els casos en què, d'acord amb la Constitució actual, aquest poder és una prerrogativa directa del líder suprem (Rahbar).

Article 61

El poder judicial16 és exercit pels tribunals judicials, que s'han d'establir d'acord amb les normes islàmiques. Són responsables de la definició i resolució de disputes, la protecció dels drets, l'ampliació i l'administració de justícia i l'aplicació de les lleis de Déu.


quota
sense categoria