Torre de Gonbad-e Kavus

La torre de Gonbad-i Kavus (Qabus)

La torre de Gonbad-i Kavus (Qabus) és una de les torres de maó més altes del món, que representa una de les obres més valuoses de l'arquitectura islàmica a Iran i que es troba al nord de la ciutat de Gonbad-e Kavus al centre del parc. de Qabus. Aquest edifici pertany al moment ziyaride, es troba a quilòmetres de 3 des de les restes de l'antiga ciutat de Jorjan, seu del govern dels Ziyarids, i representa un record memorable del passat gloriós d'aquesta regió i de la dinastia Zyarid. Alguns dels principals objectius que van portar als Ziyarids a la realització d’aquest treball es poden citar a continuació: remetre la memòria de les seves pròpies gestes a les generacions futures, mostrant l’art i l'arquitectura islàmica del seu període gloriós, proporcionant refugi i punt. referint-se a viatgers i caravanes mercants que travessaven els seus territoris.

quota
sense categoria